Over Heikera

Fietstoerclub “Heikera” heeft als doel het beoefenen van de fietstoersport te bevorderen.

Recreatief

We houden ervan om recreatief te fietsen.

Prestatief

Maar we gaan ook geen uitdaging uit de weg.

Samenwerken

We motiveren elkaar als we het zwaar hebben.

Doorzetten

Samen uit, samen thuis. We laten niemand achter.

Om het fietsen leuker en veiliger te maken organiseren we jaarlijks:

 • Een presentatie-avond over een fietsonderwerp. In 2023: ‘Hoe gebruik je de navigatie-app Komoot?
 • EHBfO-cursussen (eerste hulp bij fiets-ongevallen) om de veiligheid van onze fietsers te vergroten.

250 +

Leden

Onze doelstellingen

Fietstoerclub Heikera heeft als doel het beoefenen van de fietstoersport te bevorderen.

Onder fietstoersport worden zowel het recreatieve als het prestatieve gebruik van de fiets verstaan, met uitzondering van de wedstrijdsport. Wij proberen dit te bereiken door steun te verlenen aan hen die deze sport beoefenen of dat willen gaan doen. Uitschrijven van fietstochten behoort tot onze activiteiten, net als samenwerken met verenigingen en organisaties met dezelfde belangen. Onze vereniging is aangesloten bij de wielersportbond NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie).

Hoe we fietsen

Fietsen in een groep op de openbare weg vergt discipline. We willen immers veilig op weg zijn en zeker ook veilig weer thuiskomen. Bij Heikera zorgen wegkapiteins dat de rit veilig en plezierig verloopt.

Voorafgaand aan iedere rit deelt de wegkapitein informatie over de route en eventuele bijzonderheden.De wegkapitein (die in de groep een vaste plek heeft op de rechterpositie in de tweede rij) bepaalt de route en de snelheid die is afgestemd op het niveau van de groep. Die informatie en eventuele bijzonderheden worden voorafgaand aan de rit gedeeld.


Veelal wordt er twee-aan-twee gereden, waarbij iedereen beurtelings kopwerk verricht. Als het juist wat sneller moet, zoals bij de A-groep, dan wordt vaak in een ‘treintje’ gereden. Wil je geen kopwerk verrichten – of juist wat meer – geef dat dan door aan de wegkapitein. Als het mogelijk is, wordt een passende oplossing gezocht. 
 
Gedragsregels
Op de fiets handelen we volgens de verkeersregels en de gedragsregels die horen bij het fietsen in een groep. Als het nodig is spreken we elkaar daar op aan, zonder te muggenziften. Gezelligheid kenmerkt de tochten en trainingsritten van Heikera. Zeker bij de langere tochten leggen we halverwege de route aan voor een kop koffie al dan niet met appelgebak. 
 
Samen uit samen thuis
Bij Heikera gaat het groepsbelang boven het individueel belang. ‘Samen uit samen thuis’ is daarom ons devies. We helpen elkaar en we wachten op elkaar. Samen komen we over de eindstreep.

Fietsen in een groep

Fietsen op de openbare weg is een kunst op zich. Het rijden in een groep vereist nog meer van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep.

Natuurlijk is het gezellig om met de fietser naast je te kletsen over het fietsen in al zijn vormen. Een sociaal gebeuren dat de wielersport een extra dimensie geeft. Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een toerpeloton gebeuren vaak door onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden voor valpartijen. We kunnen allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij fietst.

Hieronder vindt je een aantal tips voor veilig fietsen in een groep:

 • Er wordt extra rekening gehouden met nieuwe deelnemers aan de groep.
 • Als iemand het tempo niet aan kan laat men de betreffende persoon op de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast.
 • Bij een klim wordt er gewacht tot de laatste boven is.
 • Er wordt niet met losse handen gereden.
 • Niet rijdend achterom kijkend een gesprek voeren.
 • Niet mobiel bellen.
 • Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden.
 • Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar rustig uitrijden en remmen.
 • Bij verandering van richting of obstakels geven de voorrijders dit woordelijk en in gebaar aan.
 • Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK”. Iedereen rijdt dan naar een veilige plek, bij voorkeur naast de weg of het fietspad.